• competent consulting
  • expert reporting
  • experiences exchange in networks
  • up-to-date knowledge
  • ...
  • ...

Välkommen till Institutet för Biogas, Avfallshantering och Energi!

Jag offererar gärna mina tjänster till svenska och skandinaviska kunder. Eftersom jag vet att skandinaver kan perfekt engelska hänvisar jag gärna till min engelska hemsida. Många år av utbyte med svenska kollegor från bland annat Svenskt Gastekniskt Center, JTI och SLU visar att ett skandinaviskt-tyskt samarbete inom biogasområdet ger ett mervärde för såväl forskare som branschaktörer. Oberoende om du behöver hjälp på den tyska marknaden, söker kunskaper om branschen eller är intresserad av vetenskapliga utbyten – kontakta mig på svenska, engelska eller tyska.

Och bli del av tysk-svenks biogas – utbyte och registrera i vårt nytt webportal Inter Baltic Biogas Arena IBBA!

Prof. Frank Scholwin


News

19.03.2018

Model-based efficiency monitoring of biogas plants ... (more)


26.02.2018

New project video Effisludge ... (more)

Dates

06.11.2018 - 07.11.2018, Norrköping, Sweden

IBBA - Workshop on Industrial Wastewater Management

Exploring higher energy efficiency and sustainable solutions - special focus on pulp and paper residues ... (more)