• competent consulting
  • competent consulting
  • experience exchange in networks
  • up-to-date knowledge
  • Technologie- und Standortoptimierung
  • Wissenstransfer

Välkommen till Institutet för Biogas, Avfallshantering och Energi!

Jag offererar gärna mina tjänster till svenska och skandinaviska kunder. Eftersom jag vet att skandinaver kan perfekt engelska hänvisar jag gärna till min engelska hemsida. Många år av utbyte med svenska kollegor från bland annat Svenskt Gastekniskt Center, JTI och SLU visar att ett skandinaviskt-tyskt samarbete inom biogasområdet ger ett mervärde för såväl forskare som branschaktörer. Oberoende om du behöver hjälp på den tyska marknaden, söker kunskaper om branschen eller är intresserad av vetenskapliga utbyten – kontakta mig på svenska, engelska eller tyska.

Och bli del av tysk-svenks biogas – utbyte och registrera i vårt nytt webportal Inter Baltic Biogas Arena IBBA!

Prof. Frank Scholwin

 


News

9 okt 2019

Top European Specialists on Renewable Gases join Forces in R2Gas

(... more)

9 sep 2019

We #EntrepreneursForFuture do climate protection today!

(... more)

24 jul 2019

Project on trace elements supplementation in biogas plants finished

(... more)

Dates

14 maj 2020 - 15 maj 2020, Weimar, Germany

REGATEC 2020 comes to Germany

(... more)

16 jun 2020 - 17 jun 2020, Rostock, Germany

14th Rostocker Bioenergieforum - Call for Papers

(... more)